Friday, June 08, 2012

Do well and Make Us Proud, Team Titans!!!

This coming June 9-10, Team Titans (two teams, team a and b) will be embarking on a competitive journey at the Chris Sports Epic Relay.

Team Titans (Team A and B), GOOD LUCK!

Make us proud by finishing strong and Injury Free!Banner Credits to Jervin Domingo

5 comments:

Daves said...

good luck team titans! :)

runnrbob said...

Thanks Thirdy!!! :)

E said...

good luck!

deemenrunner said...

yihee bigla syang naging titans. lol! asan ang pex sa epic? asan?! lol!

Thirdy Lopez said...

Deemen: Titans naman talaga ako... Lalo na pag aqua and tri events...

Asa ka naman mag-250k ang PEX... Ang 5k nga gapangan sa pilitan... 250k pa!

NuffNang Ads