Wednesday, October 22, 2008

45 floors down

So.. Fire Drill...

2pm pa lang wala nang tao sa floor namen.... Mailan ilan na lang yung tao kanina...

Since my ginagawa ako at hindi pa naman ako ganun katanda... Hindi naman ako takot maglakad...

Okay so 3pm-4pm.. Nag-fire alarm... 45 floors down... bumaba ako on foot...

Nanginig na ako mga 20th..

Pero buhay pa ako!

Buhay pa!

Woosh....

at di ko kinailangan mag-off set

No comments:

NuffNang Ads