Thursday, August 14, 2008

On Uniforms

Uniforms.. Last I wore one was my last day of highschool.I don't lie uniforms coz I don't like white. Mahirap siyang labahan at kapag nahawa ng color sira na siya.

I don't like wearing the same thing as everybody else.

Sabi ko naman mabuhay ang individuality.

Ang korni rin kasi na may brand ka na suot. Example in a highschool uniform suot mo yung school mo.. Kasi naman I am not my school. Pero ang labas my school is me.

No comments:

NuffNang Ads