Tuesday, May 13, 2008

Credit Card

Mabubuhay ka ba ng walang credit card?

What you think?

No comments:

NuffNang Ads