Wednesday, April 30, 2008

American Idol: I'm now bored

I come to realize that American Idol is boring!

Maybe it was just the Mariah week that got me hooked..

Last week, Andre Lloyd Webber week was big boo boo boo... Andami kasi kuamanta ng hindi masyadong alam na kanta... Hindi pa nila nagets yung meaning ng songs nila...

This week, It's Neil Diamond.. Talk about boring nakakatulo ng laway bore.. I mean Neil Diamond... aren't you dead already you old folk... Sana Next week, mas maganda na...

Top 4.. Cross Fingers...

No comments:

NuffNang Ads