Thursday, February 21, 2008

Story: True to Life..

This story happened in reality..

This didn't happened to me.. Really, 'Cause my only lola is in la union and i don't really use the alarm when I'm in vacation sa la union.

Lola (ginising si apo): "Sino ba tong tumatawag ng napaka-aga... Pati ako nagising"
Apo bumabangon
Lola (tumatalak): "Haay.. Naku apo.. Pagsabihan mo nga yan kaibigan mo na yan na wag tatawag ng napaka-aga.."
Apo wondering..
Lola (tumatalak pa din): "Papuntahin mo yung kaibigan mo na Snooze na yan at pagsasabihan ko.. Ayaw ko ng nadidistorbo eh kay aga-aga"
Apo tries to explain..
Lola (tumatalak pa din napahiya na nga):"Apo, wag ka na magdahilan"

Tatalon na muna ako sa building...

No comments:

NuffNang Ads