Sunday, March 11, 2007

Luha

Luha

Thirdy Lopez

Matapos kong bigyan ka ng buhay

Ako’y iyong ipaapatak

Di mo man sinamahan ng tuwa ang aking paglisan

Sa iyong pagluluksa

Ako ay iyong hinayaang lumayo sa iyo

Di mo man inisip na maari kitang tulungan

Ipinahid mo lang ako sa isang tisyu.

Di mo man ako pinyaga na pa-gaanging ang loob mo.

Ang masakit sa lahat

Kinailangan mo pang ilabas ako

Bago maging mas maayos ang loob mo.

No comments:

NuffNang Ads