Friday, March 30, 2007

Bad/Good

March 29, 2007

Bad
- 2-3 hours of waiting sa company S na isang telcom corp para sa isang 10 min interview na sumagot ako ng galit
- 3-4 hours of taking a test sa company Az para lang bumagsak

Good
- Tumawag ako sa Company Au at ooffer-an na daw ako ng job... yehey...
- Krispy Kreme Donut.. Kahit P38 each pa sila...

No comments:

NuffNang Ads