Tuesday, January 16, 2007

Hirap

Hirapan ako ngayon.. Mahal pa rin kita pero hindi to dapat...

Sana tama ang ginawa ko..

Sana hindi ito ang katapusan ng buhay ko..

Marami pang maaring mangyari...

Ngayon, kailangan kong paulit-ulit na paalahanan sa mga bagay na alam ko na...

No comments:

NuffNang Ads