Tuesday, January 02, 2007

Happy New Year!

Another year.. Another new day..

Here are some inspirational messages

"Vive bene spresso l'amore di risata molto!
Live Well
Love much
Laugh often!

An old italian wish..."
- Ged

"Sumaating bayan nawa ang isang 2007 na ligtas sa HELLO, GARCI.., FERTILIZER SCAM at iba pang pandarambong ng mga gahaman, CREEPING MARTIAL, political killings at lahat ng uri ng pandarahas. Magising nawa ang mga juan tanga at mariang tungaga. Sumipag sana si Juan tanga at dumami sa ang JUAN MAKABAYAN NA nakikipaglaban para SA TUNAY NA DEMOKRASYA AT KALAYAAN"
- Ate Bebang

"Let's move forward and leave the ghosts of yesterday behind. Celebrate life and let GOD give us a Happy New Year...."
- Jaycee

"Let ur regrets be ur lessons. Let ur blessings be our treasures....."
- Val two

"... Rubber band: 'To remind you to be flexible, things might not always go the way you want but it will work out.'... Eraser: 'To mind you that everyone makes mistakes and it's okay.'...."
- Dave

No comments:

NuffNang Ads