Sunday, December 31, 2006

Goodbye 2006

Another year.. Another "new" me..

Thanks to the trials! Thanks to reasons for crying! Thanks to the discovery!

Sa mga kumakalaban sa aken, wag niyo na akong sirain. Di ko kayo papatulan. Hindi ako mag-iistoop sa level niyo..

Kaya layuan niyo na lang ako..

To the people I love and care for, thanks for everything! Mahal ko kayo!

No comments:

NuffNang Ads