Wednesday, November 08, 2006

Nang ika'y makilala

Nang ika'y makilala
Thirdy Lopez

Nang ika'y makilala
Ang mundo ko'y sumigla
Maga kulay bumigla
Ibang ngiti'y gumala
Sakit di na lumala
Isip kong inabala
Tamis na alaala
Aking maling akala
'Yong puso wala sala
Aking takot nawala
Nang ika'y makilala

1 comment:

Thirdy Lopez said...

Alam ko cliche'

pero nagpapasimple lang... Comments naman jan o...

Watchathink?

NuffNang Ads