Monday, November 27, 2006

Isa muling Sudden Fiction

"Magaling ako magtago ng nararamdaman ko. Sa sobrang galing ko, pati sarili ko... Natatago ko na!"

No comments:

NuffNang Ads