Monday, October 30, 2006

Ang pagparusa: isang flash fiction

Ang Pagparusa
Thirdy Lopez

“Hindi nila alam na isang hayop ang nagsesermon sa kanila ng kabutihan” Sambit ni Mrs. Santos na isang social worker nang mapag-alaman niya ang ginagawa ng pari sa isang batang lalaki.

Dali-daling nag-imbestiga si Sarhento at matapos ang isang lingo ay nakapagpalabas na ng Warrant of Arrest na pirmado ni Judge Rason.

Tinipon ni Sarhento ang mga tauhan at pinag-usapan ang gagawing paghuli.

“Ang mga makasalanan ay pinarurusahan at….” Patuloy na sermon ng pari habang pinoposasan ni Sarhento.

Isang putok ng baril ang tumama sa puso ng pari sa kalagitnaan ng pag-huli. Isang babaeng nakahawak ng baril ang nagpaputok nito.

No comments:

NuffNang Ads