Monday, October 30, 2006

Ang Hayop

“Hindi nila alam na isang hayop ang nagsesermon sa kanila ng kabutihan” Sambit ni Mrs. Santos na isang social worker nang mapag-alaman niya ang ginagawa ng pari sa isang batang lalaki.

--> Isang flash fiction

No comments:

NuffNang Ads