Wednesday, July 26, 2006

Lost Poem

After attending a lecture on eksphrasis kanina, I made a poem habang naglalakad.. I lost it.. After thinking about it.. Wala na, lost..

Naglalakad kasi sa gitna ng kalsada kaya hindi ko nasulat.. Tried to retrieve it but it's lost..

NuffNang Ads