Monday, July 31, 2006

AIDS

Hindi niya ito inasahan --
"Katuwaan lang naman ang lahat"
Makamundong pagnanasang tinugon..
Katanungang nasagot..

Nilasap, sinalat, naramdaman
Sarap na paulit-ulit hinahanap..
Walang tunay na desisyon.
Muli't muli naranasan

Ginhawa ay gumanti..
Sakit biglang nadaing..
Tawag ng katotohanan
Napilitang mapansin

Katapusan mo'y natuldukan
Kinabukasan na hindi mahawakan
Pangarap na naglaho
Dahil lamang sa --

No comments:

NuffNang Ads