Saturday, October 15, 2005

What does not kill you makes you stronger

Simple lang talaga..

Wag mag-gigive up, ever! Hindi ako titigil hanggang oras ko na upang umalis...

Ang consuelo ko na lang ay mas magaling na ako after nito. Yes, I won't make the same mistakes. At mas astig ang mga gagawin ko!

No comments:

NuffNang Ads