Friday, October 07, 2005

Naasar na ako!

GRRRRR!!!

Bakit kasi 24 hours lang meron sa isang araw?
Kulang na kulang...

Bakit hindi ba pwede bumalik sa nakalipas upang baguhin ang mga mali?
Pesteng oras yan!

Bakit hindi ko ba kayang maging ibang tao?
Iba na lang...

Bakit GRRRR?

No comments:

NuffNang Ads