Tuesday, August 09, 2005

Poetry = appreciation

Isang mahalagang sangkap ng tula ang talinghaga.

Ito ang siyang bagay na nais ko sa tula.. Ito ay profound, isang paksa na hindi specific. Marahil di makatotoohanan. Ang "art" na asa loob ng meaning ng tula..

Marahil isa lamang pagkakaiba ng perspective o isang implied truth o isang katatawanang hatid ng isang figure of speech.

Ngunit para sa akin, ang tula ay nagpapasiya, nagpapaisip at nakakapag-inspire..

Keep on, Writing!

Write On!

No comments:

NuffNang Ads