Thursday, June 23, 2005

Last day na ng recruitment

Kahit papaano..

Masaya na nakakapagmember pa rin ako o ng mga officers ko ng mga tig-aapat sa the past few days..

We had already attained an increase in the membership by siguro one digit lang na percentage pero "an improvement is a plus factor for an org kahit papaano".

If you still want to join WG, last day na ito.. Text me na lang.. and I'll meet ya..

No comments:

NuffNang Ads