Saturday, March 26, 2005

So Annoyed.

I am really annoyed! I don't have Ms Visio or Ms Access on this computer.. I wasn't able to buy one coz there wasn't any stock sa UM.. Wala pa dito sa Novaliches..

Ayaw pang maginstall ng VB6 sa laptop na ito.. Ayaw pa ng assembler kasi 32 bytes ang processor...

Wala tuloy akong magawa at dapat itrust ang lahat sa group mates.. HHAAAA...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments:

NuffNang Ads