Friday, January 28, 2005

Tunay na inspirational

I watched Maalaala mo kaya last night and I found the story really inspirational.

Tungkol siya sa isang taong pinanganak na may skin disease making him look like a tsokoy.
In his childhood, he was kept out of sight of his family's fellow villagers. Nuong lumabas siya, pinandirihan siya at tinukso ng mga ito. Kinahiya rin siya ng mga kapatid at ama niya. Pero pinagmalaki at inalagaan siya ng nanay niya.. **awww**..

But his family needed to go to Manila since ayaw ng family na isama siya, iniwan na lang siya dun. He braved to go to Grade one at 27 and on his first year highschool, may nakipagphonepal na girl sa kanya. She saw through his ugliness and saw the beauty within **Aww na naman **..and they ended up married in a few months.. After a few years, may lima na silang anak.

Yung panganak niya kinahiya siya kaya he would rather hide for his son. His wife cheated on him and left him but he forgave them and continued to love his children.

Truly Inspirational. biro mo. How good and strong his character is. His true beauty lies in his attitude and actions not on his ugly appearance.

Let him be our inspiration. Kung siya despite the difficulty of his life he chose to sacrifice for his loved ones and enjoy his life rather than be selfish and think about the things he don't have. Tayo pa kaya who have it easy and perfect in its own right.

No comments:

NuffNang Ads